Jedenácté Boží přikázání: Nevyslovíš slova vulgárního. Ani v hokejové šatně!

6. února 2014 v 16:14 | M.M. - Mamufous |  S jistou vážností

Již pár dní se mediální mrchožrouti přiživují na kauze kláštereckého trenéra Michala Jägera, který byl svým juniorským mužstvem tajně natočen na video, kterak svým mladým svěřencům spílá za jejich přístup ke sportovním povinnostem. Výjimečně se národ nerozdělil na dva a více táborů, ale prakticky všichni se postavili na stranu trenéra, kterého klub po zásluze odměnil "vyhazovem". Pojďte se společně podívat na kauzu z několika různých úhlů pohledu, a poté si sami odpovězte, na čí straně budete stát.


Na úvod je třeba podotknout, že ač konkrétní osoby v kauze poukazují na nedostatečnou obeznámenost veřejnosti s celou situací v klubu, není to podstatné. Roli zde totiž hraje nikoliv obeznámenost, ale tzv. vyšší princip.


Web HC Klášterec nad Ohří (zde)
Role jsou následující:

Představenstvo klubu (Výkonný výbor):
Mgr. Vladimír Dvořák - předseda klubu
Ing. Jiří Jaroš - místopředseda klubu
Petr Mikeš - sekretář klubu

a

Členové Výkonného výboru:
Jiří Damašek
Harald Devera
Ing. Jiří Jaroš
Pavel Vlášek
Miloslav Král
Ing. Štěpán Kostelník
Mgr. Jakub Loučka

a

Dnes již bývalý trenér klubu:
Michal Jäger

a

Juniorský tým HC Klášterec nad OhříBudu předpokládat, že čtenáři kauzu znají (odkaz zde), nebo jsou o ní zběžně informováni. Také předpokládám, že průměrně uvažující čtenář již zaujal vlastní názor / stanovisko na celou klášterskou hokejovou anabázi.


Vedení klubu odvolalo trenéra Michala Jägera za to, jakým způsobem kritizoval přístup juniorů k tréninkům a k zápasům. Urážel prý osobnost hráče. (oficiální stanovisko vedení klubu zde)


Mám-li celou situaci popsat vlastními slovy, trenér kluky v šatně pořádně zjebal za jejich přístup. (video zde) Kluci věděli, co bude, tak do šatny umístili skrytou kameru, a trenérův výstup si natočili. Video poté umístili na internet, kde jej okamžitě shlédlo tisíce lidí. Videa se samozřejmě chytila média, čímž nechala zrodit kauzu, a vedení klubu následně trenéra Jägera odvolalo. Nyní stojí naprostá většina národa za trenérem, a bojuje různými způsoby o jeho navrácení do funkce. (například FB stránky na podporu trenéra) Klub si stojí za svým rozhodnutím. Nedošlo k žádnému potrestání hráčů. Líbí se vám to? Mě moc ne, a níže si přečtěte proč.


Že se při sportu mluví sprostě, to ví i malé dítě. Bylo to tak vždy, je to tak nyní, a vždy to tak bude. Sprostě při sportu mluví malé děti i zasloužilí kmeti. Je to následek emocí, které sportovní aktivita generuje, a je to také jistý způsob uvolnění, aby se sportovec mohl více (nebo lépe) soustředit na výkon. Obecně všichni vnímáme, že v prostředí sportu se vulgárně mluví, a nijak zvlášť nás to nepohoršuje z důvodů výše napsaných. Třeba i ten nejsprostší dlaždič se po sportu někdy mění na šviháckého ředitele společnosti, u kterého si těžko představíte, že ve slovníku má slova jako: "pí.a, k.kot, čů.ák, zm.d" a mnohá další, ale je to tak. Dokážete si vůbec představit, že sportovec během výkonu pronese: "Jéje, to jsem ale velký popleta, když jsem to teď takhle ošklivě pokazil…" Nebo (na protihráče): "Hele, mohl bys, prosím, přestat s tím faulováním? Víš přece, že se to nedělá. Nechtěj, abych si o tobě myslel, že jsi zlý…"


A podobné je to také v komunikaci mezi hráči a trenérem. Vulgarizmy zajedno uvolňují emoce, zadruhé zdůrazňují sdělení a v neposlední řadě aktivují naši pozornost. Zvýšením hlasu se násobí účinek. Bez ohledu na to, že se mnou někdo nemusí souhlasit, průměrně rozumný člověk - a tím je také dítě, přesně ví, kde končí hranice sportu, a začíná hranice běžného života. Neznám tak žádného trenéra ani sportovce, který by si obchod spletl se šatnou, a chtěl po prodavačce rohlíky: "Hej, ty p.čo jedna zku.vená, prodej mi deset rohlíků." Neznám! Ať si tedy pan předseda Dvořák říká, co chce, vulgarita ke sportu patří stejně jako smrad k hovnu. Tím bych tedy vyvrátil tvrzení, že trenér Jäger urážel osobnost hráče. Pokud hráč nedodržuje příkazy autority a pravidla klubu, jak jinak má autorita docílit kýženého výsledku, když už byly všechny mírnější metody neúspěšně aplikovány? Odpoví nám předseda klubu Dvořák, který má nejvyšší pedagogické vzdělání? Dostaneme se k tomu později.


Pojďme se podívat nyní na další aspekt kauzy, totiž natočení videa skrytou kamerou. Bez ohledu na to, že kameru umístil a video natočil trenérův syn a zároveň jeden z hráčů juniorky, svědčí tento čin o několika nebezpečných ukazatelích. Těžko dnes někdo uvěří historce, že video bylo točeno s cílem soukromé archivace. I když toto prohlášení (ještě) nezaznělo, předpokládám, že dříve či později se objeví. V době internetu a řekněme jakéhosi trendu vše uploadovat na internet, uvěří soukromé archivaci jen chorý myšlením. V tom případě mohu natáčení videa považovat za akt pomsty nebo výsměchu. Potom musím zdůraznit, že tzv. juniorka jsou kluci kolem dvaceti let staří, kteří nezačali hrát hokej včera ani před měsícem. Mají už něco za sebou, a tak velmi dobře znají jakási nepsaná (ale mnohdy také psaná) pravidla, že "co je v šatně, ZŮSTANE v šatně". Platí to nejen v pralesní lize Horní Dolní, ale také v nejvyšších soutěžích. Tak to prostě je, a ne jinak. Mohu se domnívat, že hráči již nevěděli "kudy kam", a natočení videa byl výsledek snahy "něco s tím udělat". Ptám se tedy oprávněně, v čem nebo kde selhal trenér? Jaká je tedy role výboru klubu? Jaká je role předsedy klubu, a čím mohl přispět, respektive co dělal pro to, aby k takové situaci nikdy nedošlo? Dále se ptám, zda odvoláním trenéra nedochází k zametání problémů pod koberec a zahlazování stop? Přece jen je klub organizací, která žije ze sponzorských darů, příspěvků města a svazu ledního hokeje. Místečko v představenstvu je tak teploučké a pohodlné. Ze zveřejněného videa je jasně patrné, že problémy s hráči jsou dlouhodobého charakteru, a týkají se konkrétních hráčů. Copak předseda klubu o nich nevěděl? Pokud ano, co s tím dělal? Pokud ne, co dělal, že o nich nevěděl? Jaká je jeho role a zodpovědnost? Je triviálně jednoduché si odpovědět, protože když statkáři pošla kráva, mohl sice vyhodit pasáčka, ale v konečném důsledku nesl vinu statkář, který si neohlídal práci pasáčka. Rozdíl je v tom, že příklad statkáře a pošlé krávy je příběhem soukromého sektoru, kde platí trochu jiná pravidla, ale příběh pana Mgr. Vladimíra Dvořáka je příběhem příspěvkové organizace, jejíž částečným vlastníkem je město, potažmo občané města, z jejichž daní (mimo jiné) je klub dotován na provoz. Chápete, co tím chci říct? Jako kdyby statkář na pasáčka z kuchyně řval: "Myslím, že ti pošla kráva, kreténe. Já ti to říkal, že pojde…"


A tak se posouváme k samotnému aktu "eliminace" nepohodlného trenéra tím, že přijmu jeho rezignaci na post trenéra juniorky, a jako nášup dostane odvolání ze všech dalších postů. Proběhlo to rychle a zběsile, jako když nůž projede máslem. Rezavý nůž, protože stop - otazníků, nevole a odporu to vyvolalo mezi veřejností nadmíru. Bezesné noci musí mít předseda klubu pan Mgr. Vladimír Dvořák - muž s nejvyšším možným pedagogickým vzděláním, když se dnes již mediální kauza nafoukla do rozměrů, kdy by byla nepříjemná i hrochovi. Na povrch pak vyplouvá další otázka, zda je pan "skoroučitelnároda" osobou nezávislou, nebo mu poškubávají koutky od toho, jak někdo tahá za provázky. V této souvislosti se začíná mluvit o jistém Pavlu Vláškovi, coby členu výkonného výboru a údajně vlivné osobě v Klášterci nad Ohří. Přikloním-li se k variantě B - to je ta s těmi koutky, potom mě opět napadá souvislost s teplým a pohodlným místečkem, které platí sponzoři, svaz a město… Může právě toto být průsak skutečné tváře dnešního sportovního pozadí, o kterém se mluví? Tedy, že také sport je dnes provázán a prolnut s osobními zájmy jednotlivců. Že sport jako takový je dalším z penězovodů, na který jsou přisáti tzv. kmotři a poddruh kmotříčci? Toť otázka…


A co na to mlaďoši? Nic moc na to mlaďoši. Špunty vylítaly, všechno se vypilo, ráno trochu bolela hlava, tak nás teď nechte. Kluci natočili vlastní zmar a nedospělost s vidinou hrdinství a hladem po úspěchu a uznání. Bohužel si nezjistili směr větru, proti kterému začali močit, takže ty fleky na jejich spoďárách si teď prohlíží celý národ. Přemýšlím, jestli jsou to chudáci, nebo blbci, ale asi od každého půl. Chudáci proto, že video věrně ukazuje jejich osobnost a charakter v tom nejčistším světle. Generace bez úcty k autoritám, bez schopnosti sebereflexe a sebekritiky, bez schopnosti přijímat kritiku a pracovat s ní konstruktivně. Zčásti vinou rodičů, zčásti vinou školského systému a obrovskou vinou celospolečenského systému. Tady mě napadá - možná byste se měl, pane Dvořáku, s vaším nejvyšším pedagogickým vzděláním, vrátit zpět do školství, a tam uplatňovat své pevné postoje. Manažerská pozice vám skutečně naprosto nejde. Blbci jsou to proto, že na hranici dospělosti nedokážou přesněji odhadnout důsledky svého chování. Ještě, kdyby to byl jednotlivec, ale ani týmově nedokázali vymyslet možné scénáře toho, co se může dít. Rozhodli se, pro svou statečnost chytí medvěda za nohu tím, že strčí ruku do nory, ale vůbec nepřemýšleli, že medvěd má drápy a kouše. A pokud se v týmu přece jen našel někdo, kdo na rizika upozorňoval, jsou to tuplovaní blbci, že se jimi vůbec nezabývali. Příkladů z minulosti bylo tolik. Jak "dobře" dokázali využít média k záměru zesměšnění trenéra, zatím nedokázali média využít k veřejné omluvě všem fanouškům a příznivcům hokeje, a všem, kdo jsou znechuceni jejich chováním. Vypadá to tak, že si prozatím do pochcaných spoďárů ještě serou. Když už na to nepřišli sami, jak to, že vedení klubu nepostupuje tímto směrem? Trenér přece byl součástí klubu, součástí vedení a de facto došlo také k poškození dobré pověsti klubu a jeho vedení… Opět přemýšlí pan předseda mozkem učitelským, leč nikoliv manažerským? "Pane učitelskej, poškodili vám pověst a renomé klubu (potažmo firmy), víte?! S tímhle přístupem pošlé krávy byste u mě ve firmě letěl na hodinu. Zjednáváte nápravu takovým způsobem, že až přijdete s prosíkem o sponzorský dar, nedostanete ani korunu. A aniž bych vám to přál, myslím, že podobně na to koukají také jiní majitelé firem, pro které je budování pověsti a renomé firmy alfou a omegou jejich podnikání. Současné sponzory jste provařil pekelně, protože kdybych na dresu juniorů viděl logo své společnosti, po všech dnešních událostech bych si řekl, že nebudu přispívat na bandu negramotů, kteří společně s vedením klubu dokážou během chvilky odpálit trenéra a léta jeho času na úkor rodiny. Díky nechci!


A dostávám se k poslednímu bodu. Jako manažer vám radím, když už někoho odvoláváte - v branži se občas používá termín "mazat" - tedy, když už někoho mažete, musíte mít srovnané pracovně-právní účty. Že odvolanému dlužíte, je vrchol. Že se pro srovnání dluhu spoléháte na dotaci města, je vrchol na entou, a tím opět dokazujete, že patříte za katedru nebo na vrátnici. Absolutně mi hlava nebere, že článek, který se přímo podílí na hodnotě klubu, pracuje na ní, že tento článek nedostává zaplaceno! Ano, soudruhu, myslím tím trenéra Jägera! Bez trenéra nejsou výsledky, bez výsledků není hodnota klubu, bez hodnoty klubu nejsou sponzoři, a bez sponzorů je nahranej soudruh a jeho kolegové z vedení. Člověče, tohle vám také nedochází? Jak jste se, proboha, dostal na manažerský post?! Dokážete si vůbec uvědomit, že forma kritiky trenéra může přímo souviset s jeho frustrací, kdy z jedné strany řeší špatně zvladatelné hráče, a z druhé strany řeší nevyplacenou mzdu za odvedenou práci? Měl byste dostat cenu Černou malinu pro nejhoršího manažera roku. Když už, milý pane, krátím mzdu a odměny vedení, hlavně abych včas zaplatil toho, který tvoří hodnotu mé společnosti! Pamatujou si.


Nezbývá, než se zamyslet nad tím, zda za to ti kluci (i když stále blbci) skutečně mohou? Zda jsou opravdu tím jediným špatným elementem kláštereckého hokeje? Zda spíše pouze nejsou produktem systému vedení a řízení kláštereckého klubu, protože ryba smrdí od hlavy. V každé společnosti, která vytváří nějakou hodnotu, musí běžet mimo jiné tyto procesy: Řízení - řízení plánů a cílů. Sledování - korekce řízení ve vztahu k plánům a cílům. Vyhodnocování - vyhodnocování řízení a korekcí pro stanovení reálnosti plnění plánů a cílů. Komunikace - procesy řízení, sledování a vyhodnocování musí být komunikovány oběma směry - zdola nahoru, shora dolů. Ve vašem klubu evidentně nefungují základní podnikové principy, protože kdyby fungovaly, NIKDY by nedošlo na mediální masáž kláštereckého hokeje. A v tomto případě svůj díl viny nese také trenér Jäger. Největší vinu ale opět nese předseda klubu. Konec konců, proto je předsedou. Je odměňován, má kompetence a pravomoci, a má také ZODPOVĚDNOST. Tady není na místě chlubit se nejvyšším pedagogickým vzděláním. To není o tom, exaktně všechno spočítat nebo aplikovat zákony fyziky. Manažer cítí a považuje za důležité i drobné niance v jinak běžných situacích, hodnotí nikoliv dva kroky dopředu, ale deset kroků dopředu, a hlavně vždy hledá cestu nejmenšího odporu s plánem nejvyššího přínosu. A vy jste to, upřímně řečeno, totálně pohnojil. Já osobně bych začal škody napravovat vnitřním auditem - procesním i finančním. "Inu, předsedo, pošla vám kráva…"
Článek na iDnes:
Odvolaný trenér Klášterce: Je to podpásovka, že se mě v klubu nezastali
 


Komentáře

1 uujjjjm uujjjjm | 9. února 2014 v 22:40 | Reagovat

DÁ SE TO VYJÁDŘIT JEDNOU VĚTOU - JSOU TO
VOLOVÉ ! :-D OTEC I SYN..

2 Mamufous Mamufous | Web | 10. února 2014 v 22:07 | Reagovat

[1]:
S tím nemohu souhlasit. Ono to většinou nebývá tak jednoduché, a někdy si některé věci zjednodušujeme z pohodlnosti. Třeba z pohodlnosti zamyslet se...

3 Martin Martin | E-mail | 22. února 2014 v 11:00 | Reagovat

"„A k tomu, aby se to naučili, je potřeba i někdy, aby trenér zvýšil hlas. Jestli se to hráčům a jejich rodičům nelíbí, bylo by možná lepší, aby svoje děti místo na hokej přihlásili do kroužku vyšívání... S námi se zamlada taky nikdo nemazlil," píše Jágr..." http://www.sport.cz/zoh/hokej/clanek/551621-jagr-po-vyrazeni-citil-kvuli-fanouskum-uplnou-beznadej-a-vyjadril-se-i-k-otazce-treneru.html#hp-sez

Že by i Jarda reagoval ? :-)
Martin

4 Martin Martin | E-mail | 22. února 2014 v 11:10 | Reagovat

Byla to reakce Klášterec - redakce na Seznamu to nepochopitelně pokrátila . Martin

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama